Esse álbum possui grande parte das músicas mais calmas.
Onze faixas em arquivo único .rar


01- Akemodoro
02 - Shima Yakawa
03 - Chumugukuru
04 - Tsubasa wo yasumeni Kimasenka
05 - Hei wa no ryuka
06 - Kuduchi
07 - 3rd of March
08 - Zampa
09 - Nasake Shirazuya
10 - Akemono Reprise


> Download <


Links para esta postagem
Gentee, mais um álbum que disponibilizo aqui ;)
Em formato .rar

> Download Parte 1 <
> Download Parte 2 <
Links para esta postagem
Este álbum tem ótimas músicas! Dou ênfase a nº 7: "Tanchame", minha favorita. ^^


Parte 1
Parte 2
Links para esta postagem
Shima Uta..
Simplesmente um clássico quando se fala da música de Okinawa! =D

Primeiramente composta por Kazufumi Miyazawa, claro, com regravações de outros artistas.


Shima Uta (Kazufumi Miyazawa)
Shima Uta (Kato Tokiku)

Links para esta postagem
Bom..
Acho que já era hora da idéia sair da cabeça e ser colocada em ação
^^
Pra estrear, um álbum chamado "Rough Guide Okinawa".1. Koko Kuduchi - Rinsho Kadekaru
2. Shimajima Kaisha - Chieko Iha & Four Sisters
3. Chon Chon Kijimuna - Takashi Hirayasu/Bob Brozman
4. Itta Anma Makaiga - Karabato - Shisars
5. Uranami Bushi - Misako Ohshiro
6. Jidai No Nagare - Rinji Kadekaru
7. Iwai Bushi - Sarabandge
8. Warabi Gami - Misako Koja
9. Koinaa Yunta - Tetsuhiro Daiku
10. Go-Go Chinbora - Akanars
11. Ikunnya Kana-Yoisura - Rikki
12. Akai Ura - Yasukatsu Ohshima
13. Tinsagu Nu Hana Dub - Ryukyu Underground
14. Jin Jin - Donto
15. Tida Akara, Nami Kirara - The Boom
16. Naritai Bushi - Seijin Noborikawa
17. Umkaji - Nenes
18. Toshin Doi - The Surf Champlers

> Parte 1 <

> Parte 2 <

Links para esta postagem